Üheskoos muudame
maailma

NTEX on vastutustundlik ettevõte – tahame mõjutada ja käsitleda meie võimalikke mõjusid ühiskonnale ja keskkonnale. Sisuliselt tähendab see seda, et me tasakaalustame jätkusuutlikkuse kolme tasandit – sotsiaalset, majanduslikku ja keskkondlikku. Usume siiralt, et me saame koostöö kaudu jätkusuutlikkust veelgi enam mõjutada.

Uuenduste eesotsas

Transpordisektor on muutumas. Sõidukid on järjest rohelisemad ja kütusesäästlikumad ning tänu hoolikale plaanimisele kasutatakse olemasolevat koormamahtu nüüd ressursitõhusamalt. Kuid loomulikult on keskkonnamõju vähendamise ja kestliku transpordi parandamise nimel veel palju teha. Peame kasutama tõhusamaid veokeid, laevu ja lennukeid ning suurendama taastuvenergia ja elektriliste lahenduste osakaalu. NTEXis töötame sihikindlalt selle nimel, et olla transpordisektori kestliku arengu eesotsas.

Üheskoos tarnijatega

Iga ettevõte ja sõiduk meie transpordiahelas on hoolikalt valitud. Teeme koostööd üksnes vastutustundlike partneritega, kellel on selgelt välja töötatud ohutuseeskirjad ja jätkusuutlikkuse poliitika. Meie ranged nõuded tarnijatele hõlmavad kõike, alates väikestest heitkogustest kuni ohutu ja tervisliku töökeskkonnani lepinguliste partneritega.

Üheskoos sinuga

Sul on võimalik tagada, et sinu veod mõjutavad keskkonda võimalikult vähe. Teadlike valikute kaudu ja koostöös NTEXiga on sul võimalik oma ettevõtte ökoloogilist jalajälge märkimisväärselt vähendada. Transpordiviis on tähtis osa mistahes saadetise ökoloogilisest jalajäljest. Tavapärase maanteetranspordi asendamine rongide, laevade või elektrisõidukitega muudab sinu veosed palju keskkonnasäästlikumaks. Kuid seda saab teha ka täituvuse suurendamise, marsruudi optimeerimise, alternatiivkütuste kasutuse või pisut pikema tarneaja abil.

Kui soovid, et sinu ettevõtte kliimamõju oleks võimalikult väike, saame hinnata sinu süsinikdioksiidi heitkogust ja pakkuda igale saadetisele süsinikdioksiidi kompenseerimise võimalust. Võta meiega julgesti ühendust – arutame hea meelega, kuidas ühiselt vähendada keskkonnamõju.

Tegeleme aktiivselt ettevõtja sotsiaalse vastutusega

Ettevõttena tahame panustada kestlikku ühiskonnaarengusse. Me võtame muu hulgas majandusliku ja sotsiaalse vastutuse, toetades näiteks kohalikke ühendusi ja projekte.

Käsipallivõistkond IV Sävehof ja projekt #viställerupp

NTEX toetab võistkonna kogukonnaprojekti, mille eesmärk on parandada laste ja noorte tervist, lõimumist ja kaasatust.

Samuti toetame järgmisi ühendusi:

Frölunda hokiklubi
ÖIS jalgpall
Lejonen Speedway klubi Gislavedis

Annetused ja kogumine

Maailma Looduse Fond – elava planeedi jaoks.
Roosa lint – rinnavähiuuringute heategevusorganisatsioon.
Mustaschkampen – Rootsi kampaania, mille eesmärk on tõsta teadlikkust eesnäärmevähist.

 

Mida tähendab süsinikdioksiidi kompenseerimine?

Süsinikdioksiidi kompenseerimine tähendab, et heastad vältimatud CO2-heited, rahastades mitmesuguseid tegevusi, mis kas ennetavad kasvuhoonegaaside teket või vähendavad või seovad neid. Näiteks võid süsinikdioksiidi kompenseerimise raames toetada puuistutus-, energiatõhusus- või taastuvenergiasse investeerimise programme. Projektid, mille kaudu NTEX kompenseerib, on serditud Gold Standardiga. See on enam kui 80 rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni poolt heaks kiidetud ja usaldatud sertimisstandard.

Olge kursis uudiste ja teenuseteabega